A Petőfi Sándor Városi Könyvtár létezésének célja, hogy biztosítsa Kiskőrös és
a kistérség lakosságának könyvtári ellátását, hogy megőrizzen és közvetítsen kulturális értékeket és információkat, hogy a demokratikus társadalom alapintézmé-nyeként mindenki számára biztosítsa a kulturális értékekhez és az információkhoz való hozzáférés egyenlő esélyeit.
   
    Ennek értelmében célja, hogy    
    szellemi otthont nyújtson az emberek életen át tartó tanulásához,    
    a nyomtatott és elektronikus dokumentumok, és az internet-hozzáférés biztosításával nyisson ablakot a világra,    
    az állampolgárok tájékozódását hasznos és közérdekű információkkal segítse,    
    járuljon hozzá a látogatók kulturált szabadidő-eltöltéséhez,    
    vegyen részt a gyermekek, fiatalok kultúrájának gazdagításában a családokkal, pedagógusokkal összefogva,    
    a könyvtári hálózat tagintézményeivel együttműködve őrizze meg kulturális értékeinket,    
    a városban élő nemzetiségek számára kultúrájuk ápolását segítő szolgáltatásokat nyújtson,    
    és a könyvtárhasználók mindenkori igényeinek megfelelő minőségi szolgáltatások elérésére törekedjen.