A beiratkozáshoz a 14 éven aluliak kivételével személyi igazolvány, diákoknak érvényes diákigazolvány, vagy más, a kért adatok hitelességét igazoló okirat szükséges.

 
  A kedvezményeket igénylő könyvtárhasználóknak igazolniuk kell kedvezményre
való jogosultságukat. A könyvtár beiratkozott olvasója lehet mindenki, aki állandó
bejelentett lakással rendelkezik, személyazonosságát igazolja, valamint
kötelezettséget vállal a könyvtárhasználati szabályok betartására.
 
  Beiratkozáskor alapvető személyes adatokat kérünk olvasóinktól, melyeket kap-csolattartáshoz, illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használunk fel.  
  A könyvtár az olvasó adatait senkinek nem szolgáltatja ki, s gondoskodik
a személyes adatok védelméről.