Szolgáltatásaink
Helytörténeti
Gyűjtemény
Gyermekkönyvtár
Katalógus
Programok
Elérhetőségeink
 
 
 
 
 
 
 
 
BEIRATKOZÁSI DÍJAK
    Könyvtárhasználók
Alapdíj
Részlegenként
Kézi-könyvtár
Videotár
DVD- és
videotár
Hangtár
    Térítésmentes  
300 Ft /
365 nap
600 Ft /
90 nap
1500 Ft /
90 nap
800 Ft /
90 nap
  16 év alatti  
  70 év feletti  
  Regisztrált munkanélküli  
  Könyvtáros  
  Múzeumi dolgozó  
  Levéltári dolgozó  
  Közművelődési
dolgozó
 
    Kedvezményes  
250 Ft /
365 nap
300 Ft /
365 nap
600 Ft /
90 nap
1500 Ft /
90 nap
800 Ft /
90 nap
  16 év alatti diák  
  Nyugdíjas  
  Pedagógus  
  Térítéses  

500 Ft /
365 nap

300 Ft /
365 nap
600 Ft /
90 nap
1500 Ft
90 nap
800 Ft /
90 nap
  Felnőtt  
  A kiemelt részlegekbe való beiratkozás csak könyvtárhasználók szerinti beiratkozással együtt érvényes.
   
  INGYENES, BEIRATKOZÁS NÉLKÜL IS IGÉNYBE VEHETŐ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
  – könyvtárlátogatás
  – a kézikönyvtár, a folyóiratolvasó és a kölcsönözhető állomány helybeni használata
  – a manuális és a számítógépes katalógusok használata
  – információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
   
  A KÖNYVTÁR ALAPTEVÉKENYSÉGÉBŐL EREDŐ DÍJAK
  Késedelmi díjak:
    Könyv és folyóirat: 2 Ft/nap
    Videó: 100 Ft/nap
    CD: 100 Ft/nap
    DVD: 100 Ft/nap
    Könyvtárközi kölcsönzés: 100 Ft/nap
  Elveszett, megrongált dokumentumok térítése
    A Könyvtárhasználati Szabályzat szerint.
  Könyvtárközi kölcsönzésben kapott dokumentumok postaköltsége
    A mindenkor érvényes postai díjszabás szerint.
  Témakeresés számítógépen
    125 Ft / 3 oldal
  Fénymásolás
    A/4   17 Ft/oldal
    A/3   20 Ft/oldal
  Nyomtatás
    Szöveges dokumentum: 25 Ft/oldal
    Egyéb dokumentum (pl. kép): 50 Ft/oldal
  Szkennelés
    150 Ft/beolvasás
  Internet-hozzáférés
    150 Ft/óra